บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 
 
คุณเอี่ยม
พูนเพิ่มสิริ 
ประธานกรรมการบริหาร
 
คุณวิชัย
พูนเพิ่มสิริ 
กรรมการผู้จัดการ
 
คุณธนชัย
พูนเพิ่มสิริ 
รองกรรมการผู้จัดการ
 
คุณวลัยลักษณ์
พูนเพิ่มสิริ 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 
คุณเพิ่มเกียรติ 
กิจเจริญ   
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 
คุณเกศิณี
เวชพาณิชย์   
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 
คุณจักรพงษ์ 
ขันธรูจี
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

 

 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9