บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 

 

ด้านหน้าบริษัท pp-can.com
นับแต่ปี พ.ศ. 2531  บริษัท พี.พี.อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรมปี๊บสยาม  จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่  1573 และ 1547  หมู่ที่ 7  ถนนเทพารักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270  โทรศัพท์  0-2759-5159-60 และ 0-2383-5679-80  มีพื้นที่ดำเนินกิจการประมาณ  3  ไร่  เป็นโรงงานผลิตภาชนะที่ทำจากแผ่นเหล็ก  เช่น  กระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร   ปี๊บสำหรับบรรจุน้ำมันพืช  ปี๊บสำหรับบรรจุแอลกอฮอล์  ปี๊บสำหรับบรรจุกาว  ปี๊บสำหรับบรรจุน้ำมันก๊าด  ปี๊บสำหรับบรรจุหมึกพิมพ์  แกลลอนเหลี่ยมสำหรับบรรจุทินเนอร์ 
 
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2544   บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่  ต.คอกกระบือ  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  ภายในพื้นที่ขนาด  6  ไร่  การดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์สามารถเปิดดำเนินการผลิต ได้ เมื่อเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545  ทำให้ปัจจุบัน  บริษัทพี.พี.อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988)  จำกัด  และ บริษัทอุตสาหกรรมปี๊บสยาม จำกัด มีอาคารสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่  68/5 หมู่ 4 ถ.เลียบคลองราษฎร์พัฒนา 1 ต.คอกกระบือ   อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3482-4298-9
 
และตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2548 บริษัทอุตสาหกรรมปี๊บสยาม จำกัดได้ควบรวมและใช้ชื่อว่า "บริษัท  พี.พี.อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988)  จำกัด"
 
 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9