บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 
 
บริษัท พี.พี.อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531  โดยคุณเอี่ยม พูนเพิ่มสิริ หลังจากได้ดำเนินกิจการการซื้อขายแผ่นเหล็ก สำหรับผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร และผลิตปี๊บบรรจุน้ำมันพืชในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สตีล" ได้ประมาณ 10 ปี  เพราะได้เล็งเห็นว่าธุรกิจด้านการผลิตภาชนะบรรจุอาหารจะมีบทบาท ที่สำคัญทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากและต่อเนื่อง
 
ป้ายชื่อบริษัท
จากแนวคิดดังกล่าว   ในปี พ.ศ. 2529  จึงได้ติดต่อเช่าเครื่องจักรมาดำเนินการผลิตกระป๋องสำหรับใช้บรรจุปลาซาดีน ในซอสมะเขือเทศ ขนาด 202 x 308  เพียงชนิดเดียว  ที่บริเวณซอยปลั่งอนุสรณ์  ดาวคะนอง  โดยมีพนักงานในขณะนั้นประมาณ  30  คน  ดำเนินกิจการได้ประมาณ  2  ปี  จึงขยายกิจการมาตั้งที่บริเวณถนนเทพารักษ์  จังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมกับตั้ง  บริษัท พี.พี.อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด ขึ้น  และซื้อเครื่องจักรจากประเทศไต้หวันมาเสริมการผลิตอีก  1  ชุด  เพื่อนำมาผลิตกระป๋องบรรจุปลา  ขนาด 300 x 206  และขนาด 300 x 407  ที่เป็นการตอบสนองตลาดในขณะนั้น  และบริษัทฯ ได้รับพนักงานเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็น  80  คน  ดำเนินการผลิตป้อนกระป๋องเข้าสู่ตลาด  ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานบรรจุปลากระป๋องแปรรูปเพื่อการส่งออก
 
หลังจากนั้นประมาณ 3 ปี  คือปี พ.ศ. 2534  บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุปลารูปแบบใหม่  ที่แต่เดิมการผลิตจะใช้การเชื่อมกระป๋องด้วยตะกั่ว   มาเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้า  เพื่อเป็นการช่วยลดมลภาวะอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯจึงสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ซึ่งเป็นเครื่องที่เชื่อมกระป๋องด้วยไฟฟ้า  และมีความเร็วในการผลิต  500 ใบ / นาที   มาเพื่อใช้ผลิตกระป๋องสำหรับ  บรรจุปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ  ขนาด 202 x 308  และรับพนักงานผลิตเพิ่มเป็น 100  คน
 
ในปี พ.ศ. 2534 นี้  โดยประธานบริษัทฯ  คือคุณเอี่ยม  พูนเพิ่มสิริ  ได้เล็งเห็นว่าบริษัทฯ ควรจะขยายงานเพิ่มนอกเหนือจากการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุปลา  จึงตั้งบริษัท อุตสาหกรรมปี๊บสยาม  จำกัด ขึ้น  และสั่งซื้อเครื่องจักรจากประเทศไต้หวันเพื่อนำมาใช้ผลิตปี๊บบรรจุน้ำมันพืช  แกลลอนเหลี่ยมสำหรับบรรจุทินเนอร์  แกลลอนกลมสำหรับบรรจุสี  และมีพนักงานร่วมงานทั้งสองบริษัทประมาณ  180   คน
 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9