บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 
Food can (กระป๋องบรรจุอาหาร)
 
Seafood
CAN SIZE
Contents
Oz. / ml
Products Packed
Remark
115/202x308 5.5 / 170 Seafood (Sadines),Juice 3 Pieces can
202x308 5.5 / 170 Seafood (Sadines),Juice 3 Pieces can
202x108 3.5 / 110 Seafood 2 Pieces can
211x109 3.5 / 110 Seafood 2 Pieces can
300x108 4.0 / 120 Seafood ,Meat 3 Pieces can
300x206 8.0 / 300 Seafood 3 Pieces can
300x407 15.0 / 440 Seafood (Sadines),Pet food ,Fruits 3 Pieces can
307x111 6.5 / 210 Seafood (Tuna) 2 Pieces can
307x113 7.5 / 215 Seafood (Tuna) 2 Pieces can
307x409 20.0 / 580 Fruits ,Vegetables 3 Pieces can
400x204x104 4.0 / 120 Seafood (Sadines,Mackerels,clams) 2 Pieces can
Club can 5A (R 20)
500x304x103 7.5 / 220 Seafood (Sadines) 2 Pieces can
Oval can (No.3)
605x405x108 15.0 / 440 Seafood (Sadines) 2 Pieces can
Oval can (No.1)
 
 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9