บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 
 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตภาชนะสำหรับบรรจุอาหาร  และปี๊บสำหรับบรรจุน้ำมันพืชมาเป็นเวลากว่า  20  ปี  บริษัทฯได้สำนึกถึง มาตราฐานของคุณภาพสินค้าที่ผลิตให้กับลูกค้าของบริษัทฯตลอดมา  ลูกค้าผู้ใช้สินค้าจึงมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายถึงมือลูกค้า  เพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพสูงที่สุด  และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ    จากที่ผลิตเฉพาะกระป๋องสำหรับบรรจุอาหารได้ขยายงานมาผลิตภาชนะประเภทอื่นเพิ่มขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่บริษัทฯได้ผลิตขึ้นมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้เป็นที่ยอมรับ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
 
 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9