บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 
General can (กระป๋องทั่วไป)
 

Square can (ปี๊บ)

Rectangular can (แกลลอนเหลี่ยม)

Round can (กระป๋องกลม)

 
Rectangular can (แกลลอนเหลี่ยม)
 
CAN SIZE
Contents
Products Packed
Remark
105x168x250 1 Gal. / 3.785 Lits. Solvent ,Thinner ,Adhesive ,Refinish  
62x114x178 1/4 Gal. / 1.0 Lits. Solvent ,Thinner ,Adhesive ,Refinish  
62x122x166 1/4 Gal. / 1.0 Lits. Solvent ,Thinner ,Adhesive  
105x168x210 0.9 Gal. / 3.5 Lits. Solvent ,Thinner ,Adhesive ,Refinish  
105x168x132 1/2 Gal. / 2.0 Lits. Solvent ,Thinner ,Adhesive ,Refinish  
 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9