บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 
General can (กระป๋องทั่วไป)
 

Square can (ปี๊บ)

Rectangular can (แกลลอนเหลี่ยม)

Round can (กระป๋องกลม)

 
Round can (กระป๋องกลม)
 
CAN SIZE
Contents
Products Packed
Remark
167x190 1 Gal. / 3.785 Lits. Paint  1 Gal.US US
176x178 1 Gal. / 3.785 Lits. Paint ,Higloss Enamel  1 Gal. Japan
156x184 1 Gal. / 3.785 Lits. Paint ,Body Filler  4  Kgs. Di. 603
135x145 1/2 Gal. Paint  
167x82 1500 cc. Rubbing compound ,Wax 1.5 Kg.  
107x120 1/4 Gal. / 1.0 Lit. Paint ,Adhesive US
115x116 1/4 Gal. / 1.0 Lit. Paint ,Higloss Enamel Japan
110x122 1/4 Gal. / 1.0 Lit. Paint  
135x82 1/4 Gal. Rubbing compound ,Wax  
86x100 1/8 Gal. Paint  
75x78 1/16 Gal. Paint  
100x126 800 cc. Adhesive  
95x115 650 cc. Adhesive  
100x158 1.0 Lit. Refinish ,Hardener  
66x150 0.5 Lit. Refinish ,Hardener  
66x83 0.25 Lit. Refinish ,Hardener  
 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9