บริษัท พี.พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
 
 
 
General can (กระป๋องทั่วไป)
 

Square can (ปี๊บ)

Rectangular can (แกลลอนเหลี่ยม)

Round can (กระป๋องกลม)

 
Square can (ปี๊บ)
 
CAN SIZE
Contents
Products Packed
Remark
240x240x348 18 Lits. Vegetable oil ,Palm oil  
240x240x348 18 Lits. Solvent ,Alcohol ,Adhesive Production under
      UDC 672.4 (มอก.748-2531)
240x240x270 13.8 Lits. Vegetable oil ,Palm oil  
240x240x270 13.8 Lits. Solvent ,Alcohol ,Adhesive Production under
UDC 672.4 (มอก.748-2531)
160x160x255 5.0 Lits. Vegetable oil ,Palm oil  10 ชั่ง
140x140x200 3.0 Lits. Vegetable oil ,Palm oil  5 ชั่ง
102x102x212 2.0 Lits. Vegetable oil ,Palm oil  2 กก.
102x102x142 1.0 Lits. Vegetable oil ,Palm oil  1 กก.
 
 
Copyright © 2009 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด
เลขที่ 68/5 หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3482 4298-9 โทรสาร : 0 3482 4298-9